Ráiteas Faoi Sabháílteacht

Chun dualgaisí maidir leis an Reachtaíocht aírithe, ina measc Acht Um Sabháilteachta, Sláinte agus Leasa ar Obair 2005, ‘sé ár mbun-aidhm ná chun céimeanna féíliúnacha a thógaint chun monatóireacht agus smachtú a dheanamh maidir le sabháilteacht, sláinte agus leasa agus na treoirlínte a bhaineann leo chun go bhfeidhmeodh Coláiste Daibhéid go h-éifeachtach.

Mar sin chomh fada agus gur féidir déanfaimid iarracht chun a chinntiú

 • Go bhfuil nósanna oibre agus ionad oibre sabháilte agus nach bhfuil baol sláinte iontu
 • Go bhfuil céimeanna riachtanach tógtha i leith láimhséail, iompar, storáil ábhair agus substaintí, nuair is ghá.
 • Go bhfuil  eolas, treoir, traenáil agus féitheoireacht , mar is ghá, tugtha chun sabháiiteacht, sláinte agus leasa na n-oibritheoirí is daltaí a chinntiú.
 • Go bhfuil na h-ionad oibre faoin ár smacht i ndea-choinníollacha.
 • Go bhfuil an t-eolas chuí ag cách sa scoil maidir le sabháilteacht sa scoil.
 • Go bhfuil foireann na scoile, daltaí agus cuairteoirí ar an eolas faoi na ndualgaisí a a bhaineann leo maidir le sabháilteacht, sláinte agus leasa daoine mór-thimpeall orthu a chosaint.
 • Go bhfuil monatóireacht déanta ar dul chun cinn na polasaithe seo.
 • Go bhfuil pleananna ann chun éalú ón bhfoirgnimh
 • Go bhfuil pleananna ann chun deiléáil le eachtra criticeach
 • Go bhfuil oifigeach sláinte sa scoil
 • Go bhfuil ‘Children First’ curtha i bhfeidhm sa scoil
 • Go bhfuil oibritheoirí ag glacadh le deiseanna chun traenáil/cáilíochtaí maidir le sabháilteacht agus sláinte a fháil
 • Go bhfuil plean sabháilteacht ag na roinn ábhair praiticiúla.
 • Go bhfuil athbhreithniú deánta go bhliantúil ar seo

T. Ó Laighin
Príomhoide Eanair 2012

This safety statement of intent is available from the main office during office hours in English if required.

Sprioc an Phobail

Is í aidhm an Choláiste ná na daltaí faoi chúram na scoile a fhorbairt ina iomláine, nósanna láidre oibre a chothú iontu agus cabhrú leo iad féin a fhorbairt mar dhaoine freagarthach, cumasach agus comhbhách.  Déanann an scoil forás na ndaltaí a mhisniú agus a éascú maidir le gach gné den oideachas, idir oideachas acadúil, praicticiúil, sóisialta, fisiciúil, mórálta agus pearsanta.

Is teanga bheo í an Ghaeilge, ar bhonn pearsanta agus mar mheán foghlama, do na daltaí a fhreastalaíonn ar Choláiste Daibhéid. Is gné riachtanach é seo de shaol na scoile.  Cothaítear agus fásann an líofacht agus an muinín atá acu ó thaobh labhairt agus scríobh na Gaeilge de agus braitheann siad go láidir gur leo í.  Go fírinneach bíonn an Ghaeilge mar theanga dhúchais acu.