Bliain 4 ag Tiomáint!

Bliain 4 ag Tiomáint!

Bhí lá den scoth ag daltaí na hIdirbhliana i gCampas Tiomána na Mumhan ar an 12ú Meán Fómhair. Dianchúrsa ar scileanna tiomána a bhí i gceist ar an lá agus…
Athoscailt 2017 Reopening

Athoscailt 2017 Reopening

Dé Máirt 29ú Lúnasa: 9.30-12.30: Bliain 1 1.45-3.45: Bliain 3,5,6 (1.45-2.25: Múinteoir Ranga; 2.25-3.45: Gnáthranganna) Dé Céadaoin 30ú Lúnasa: 9.00: Bliain 1,3,5,6 (Gnáthranganna) 9.00: Bliain 2 (9.00-9.40: Múinteoir Ranga; 9.40-1.15:…
Torthaí Ardteiste 2017 den scoth!

Torthaí Ardteiste 2017 den scoth!

Comhghairdeachas le Rang na hArdteiste 2017 a fuair torthaí breátha inniu, an 16ú Lúnasa. Bíonn barr feabhais á lorg i gcónaí ag ár ndaltaí i gColáiste Daibhéid agus lean an…
Tráth na gCeist Staire

Tráth na gCeist Staire

Ghlac daltaí ón tríú bliain páirt i dTráth na gCeist Staire an HTAI (Cumann Múinteoirí Staire na hÉireann). Bhí daichead sé foireann san iomaíocht. Bhí na ceisteanna bunaithe ar chúrsa…
Gradaim na Scoile 2017

Gradaim na Scoile 2017

Bhí ócáid uile-scoile an-taitneamhach againn ar an 15ú Bealtaine. Eagraíodh Gradaim na Scoile san Óstán Clayton i gCathair Chorcaí. D'fhreastal na daltaí agus múinteoirí ar fad, chomh maith le roinnt…
Bua sa Cheimic!

Bua sa Cheimic!

Bhí bua iontach ag ár nDaltaí Ardteiste sa Cheimic Orgánach i dTráth na gCeist Ceimice le déanaí. Urraithe ag Pfizer, bhíomar breá sásta leis an rannóg sin a bhuacaint agus…
Tionscnamh Oidhreachta ‘Discover Cork’

Tionscnamh Oidhreachta ‘Discover Cork’

Bhí rang staire na hIdirbhliana 2016 ag obair ar thionscadail bunaithe ar an stair áitiúil go luath sa bhliain. Rinne siad taighde agus múnlaí agus chuir siad isteach ar an…
An Mhainistir Dhearg

An Mhainistir Dhearg

Le déanaí chuaigh rang Staire an Chabháin ar cuairt chuig an Mhainistir Dhearg i mbun staidéar ar an mhainistir mheánaoiseach. Is í an mhainistir seo ceann de na foirgnimh is…
Blitz Camógaíochta Thar Barr!

Blitz Camógaíochta Thar Barr!

D'eagraíomar Bltz Camógaíochta i Raonaithe Nemo Dé Máirt 28ú Márta 2017. Roinneadh ina dhá leath é, Rannóg na nGaelscoileanna agus Rannóng na nGaelcholáisti 's Scoileanna Gaeltachta. Tháinig foirne chugainn ó…