Dea-Scéal ó Bhord Oideachais agus Oiliúna Chorcaí

Dea-Scéal ó Bhord Oideachais agus Oiliúna Chorcaí

Dhein Bord Oideachais agus Oiliúna Chorcaí bronnadh gradaim ar Daltaí na hArdteiste 2017 ag ócáid speisialta san Óstán Rochestown Park Dé hAoine 26ú Eanáir. Bronnadh gradaim ar chúigear ó Choláiste…
Scátáil Oighir le Bliain 1 & Meitheal

Scátáil Oighir le Bliain 1 & Meitheal

D'eagraigh Meitheal na Scoile scátáil oighir don Chéad Bhliain ar an 24ú Eanáir 2018. Chuadair go 'Cork On Ice' i Rinn Mhachain agus baineadh an-taitneamh as an imeacht. Bhí reimse…
Buaiteoirí ‘First Lego League’!

Buaiteoirí ‘First Lego League’!

Chomhghairdeachas ó phobal na scoile dár 'Laochra' a bhuaigh an chéad 'First Lego league' riamh a reachtáladh i gCorcaigh. Tá seachtar dalta páirteach sa tionscnamh fé stiúr an Phríomhoide, Máistir…
Cóisir na gCártaí Molta 2017

Cóisir na gCártaí Molta 2017

Déardaoin 21ú Nollaig bhí cóisir againn do na daltaí a d'éirigh leo níos mó ná trí chárta molta a aimsiú le linn an chéad téarma. Tugadh cuireadh freisin don 20…
Guth an Dalta Beo i gColáiste Daibhéid!

Guth an Dalta Beo i gColáiste Daibhéid!

Tá an scoil páirteach i dtionscadal tras-Eorpach, 'Guth an Dalta: Droichead chun na Foghlama'. Ghlacamar páirt i gcomhdháil i gCaisleán Átha Cliath Dé Céadaoin 13ú Nollaig 2017. Ócáid fhiúntach ab…
Comórtas Peile i bPáirc Uí Chaoimh

Comórtas Peile i bPáirc Uí Chaoimh

A leithéíd de shuíomh do chomórtas caide 14.5! Bhí an-ócáid ag ár bhfoirne 14.5 ar an 29ú Samhain 2017 nuair a reachtáladh comórtas caide dóibh i bPáirc Uí Chaoimh. Bhaineadair…
Tráth na gCeist Tíreolaíochta

Tráth na gCeist Tíreolaíochta

Ghlac dhá fhoireann ó Cholaiste Daibhéid páirte i gcomórtas Tráth na gCeist a bhí á reachtáil ag Cumann Múinteoirí Tíreolais Chorcaí ar an 23ú Samhain i gColáíste Choilm i mBaile…