Blog

Gradaim na Scoile 2017

Gradaim na Scoile 2017

Bhí ócáid uile-scoile an-taitneamhach againn ar an 15ú Bealtaine. Eagraíodh Gradaim na Scoile san Óstán Clayton i gCathair Chorcaí. D’fhreastal na daltaí agus múinteoirí ar fad, chomh maith le roinnt tuismitheoirí uirthi. Bhí Máire Bn. Uí Bhriain, Cathaoirleach an Bhord Bainistíochta i láthair freisin agus bhronn sí a duais fhéin, Gradam Uí Bhriain, ‘An Tine Bheo’ ar dhalta a léirigh an spriorad scoile is fearr le linn na bliana, Alice Ní Bhriain (Bl.6). Táimid thar a bheith buíoch di as ucht an Ghradaim nua seo a bhunú. Bhronn an Príomhoide, Tadhg Ó Laighin, Gradam Daibhéid (Gradam an Phríomhoide) ar cheathrar dalta Ardteiste i mbliana, Aindriú ó Tuirnéir, Ruairí Ó Cathasaigh, Conchúir Ó Cathasaigh agus Antóin de Barra. Bhí gearrscannán breá d’imeachtaí na bliana déanta go speisialta ag an bPríomhoide Tánaisteach, Pól Ó Síodhcháin. Chuir ceoltóirí na scoile píosaí breátha fuinneamhacha le chéile, fé stiúr Iníon Uí Bhreacáin. Tá liosta na mbuaiteoirí ar fad thíos:

We had a very enjoyable whole-school occasion on May 15th. Our Annual School Awards, Gradaim na Scoile, were presented in the Clayton Hotel, Cork. All students and teachers attended, as well as some parents. Máire Bn. Uí Bhriain, Chairperson of the Board of Management, was also with us. She presented her award, Gradam Uí Bhriain, ‘An Tine Bheo’, to the student who most embodied the student spirit of Coláiste Daibhéid this year, Alice Ní Bhriain (6th Year). School Principal, Tadhg Ó Laighin, this year presented Gradam Daibhéid, The Principal’s Award, four Leaving Certificate Students, Aindriú Ó Tuirnéir, Ruairí Ó Cathasaigh, Conchúir Ó Cathasaigh agus Antóin de Barra. Deputy Principal, Pól Ó Síodhcháin, created a short film of the year’s highlights especially for the occasion. Our school musicians performed a nice mixture of songs under the direction of Iníon Uí Bhreacáin. A list of all winners follows:

Gradam Éigse (Stair/Tíreolas/OSSP): Emily Ní Dhuinn (Bl.2)
Gradam na nDán (Ealaín/Drámaíocht/Filíocht/Ceol): Cáit Ní Choinnigh (Bl.6)
Gradam Maitiú (An Saoránach Is Fearr): Dearbhla Nic Risteáird (Bl.4)
Gradam Uí Shúilleabháin (Lúthchleasaí na Bliana-Buachaillí): Jack Ó hAilín (Bl.5)
Gradam Uí Ruairc (Lúthchleasaí na Bliana-Cailíní): Leah Barbado (Bl.3)
Gradam Pera Pera (Teangacha Iasachta): Turlough Szecsenyi (Bl.5)
Gradam Sráid Mhuileann na Sábhadóireachta (Gnó/Fiontraíocht): Corey Ó Buachalla (Bl.4)
Gradam Eureka (Eolaíocht/Mata): Tríona Ní Bhreacáin (Bl.6)
Gradam na Nua-Aoise (Eac. Bhaile/Graif. Theicniúil): Cian Cripps (Bl.2)
Gradam na Laoi (An Ghaeilge): Antóin Ó Trinliúin (Bl.6)
Rang na Bliana: An Clár (Bl.2)
Gradam Meithil (Grúpa/Foireann Is Fearr): Foireann Díospóireachta Gael-Linn
Gradam Uí Bhriain ‘An Tine Bheo’ (Spiorad na Scoile): Alice Ní Bhriain (Bl.6)

Dalta na Bliana 1: Neasa Ní Bhriain
Dalta na Bliana 2: Leah Ní Néill
Dalta na Bliana 3: Abbi de hÍde
Dalta na Bliana 5: Kristina Ní Chruadhlaoich
Dalta na Bliana 6: Conchúir Ó Cathasaigh

Gradam Daibhéid (Gradam an Phríomhoide): Aindriú Ó Tuirnéir, Ruairí Ó Cathasaigh, Conchúir Ó Cathasaigh agus Antóin de Barra (Bl.6)

2017-05-15 13.46.26

2017-05-15 13.54.54

2017-05-15 14.08.42

2017-05-15 14.26.46

2017-05-15 15.26.42_edited

2017-05-15 15.29.10