Blog

Coláiste Daibhéid páirteach i dtionscadal tras-Eorpach

Coláiste Daibhéid páirteach i dtionscadal tras-Eorpach

Student Voice 2

Is cúis áthais don scoil í a bheith páirteach i dtionscadal tras-Eorpach ‘Student Voice-The Bridge to Learning’. I gcomhpáirt le 4 thír Eorpach eile, An Albain, An Ungáir, an tSlóvéin agus an Ísealtír, is í adihm an tionscadal nua seo ná rannpháirtíocht na scoláirí ina gcuid foghlama a ardú. Deinfidh siad é seo go comoibritheach agus táthar ag súil go dtiocfaidh feabhas ar a gcuid idirghníomhachta lena gcuid foghlama féin thar tréimhse an tionscadail. Mairfidh sé ar feadh trí bliana agus tá Coláiste Daibhéid an-sásta an infheistíocht ama sin a dheineamh. Is iad Máistir Ó Síodhcháin (Príomhoide Tánaisteach), Iníon Uí Loingsigh agus Máistir Ó Finn na múinteoirí atá ag glacadh páirte ann ar son na scoile. Beidh an-tairbhe lenár gcuid oibre ó thaobh scileanna na Sraithe Sóisearaí de. Táimid ag súil go mór le bualadh lenár bpairtnéirí Eorpacha i gCaisléan Átha Cliath i mí na Nollag 2017. Ar aghaidh linn le chéile.

Coláiste Daibhéid is delighted to announce our participation in a pan-European project, ‘Student Voice-The Bridge to Learning’. In partnership with schools in four other European countries, Scotland, Hungary, Slovenia and the Netherlands, the aim of the project is to empower students to participate meaningfully in their own learning. This will be a collaborative appraoch to improving students’ experience of school and encouraging their engagement in learning. The project will last for three years and Coláiste Daibhéid has committed to it for this period. Máistir Ó Síodhcháin (Deputy Principal), Iníon Uí Loingsigh and Máistir Ó Finn are the teachers involved on behalf of the school. Our work will benfit the introduction of the new key skills for Junior Cycle. We are very much looking forward to meeting our European partners in Dublin Castle in December 2017. Ar aghaidh linn le chéile!

Student Voice 1