Blog

Buaiteoirí ‘First Lego League’!

Buaiteoirí ‘First Lego League’!

Chomhghairdeachas ó phobal na scoile dár ‘Laochra’ a bhuaigh an chéad ‘First Lego league’ riamh a reachtáladh i gCorcaigh. Tá seachtar dalta páirteach sa tionscnamh fé stiúr an Phríomhoide, Máistir Ó Laighin ‘s tionóladh an babhtha ceannais i gColáiste na hOllscoile Corcaigh roimh an Nollaig. Chaitheadair cúpla mí ag dearadh agus ag clárú robot Lego chun tascanna a dheineamh ar chlár le limistéirí fé leith air. D’éirigh thar barr leo ag an gComórtas Chorcaí agus bhuadair amach é don chéad uair riamh! Beidh siad ag taisteal go Bristol i Sasana idir an 23ú-25ú Feabhra 2018 chun glacadh páirte i gomórtas idirnáisiúnta in Ollscoil Bristol! Guímid gach ráth ar a gcuid iarrachtaí.

Congratulations from the whole school community to our ‘Laochra’ team who won the first ever ‘First Lego League’ to be held in Cork recently. 7 students from First and Second Year have been involved in the project under the supervision of Principal, Máistir Ó Laighin with the final event being held in University College Cork before Christmas. They spent a number of months developing and programming a Lego robot to complete tasks in designated areas on a base. Having succeeded in getting everything to work on the day of the Cork Competition, they won it outright! They will now travel to Bristol in England from February 23rd-25th to compete in the International Competition in Bristol University! We wish them all well in their continuing endeavours!

IMG_4241

IMG_4244

IMG_4245

IMG_4246

IMG_4249

IMG_4251

IMG_4256

IMG_4384

IMG_4393_edited